1950erne

1952

Privatisering af skolerengøringen i Lyngby-Tårbæk

1953

Overenskomst for husmoderafløsere

1957

DKAs a-kasse statsanerkendt

1957

Hjemmehjælperbegrebet opstår

Tjenestepiger

En film af Mette Knudsen og Ulla Boje Rasmussen