Husassistenternes Forbund ændrer navn

1947

I løbet af 1946 lagde forbundsledelsen atter op til det navneskift, som var blevet forpurret på kongressen to år tidligere. På et møde i februar vedtog en enig hovedbestyrelse på ny at fremsætte forslaget, og det blev som følge deraf sendt til urafstemning blandt medlemmerne i maj måned. 80% deltog i afstemningen, og de 75% stemte ja til navneskiftet.

1. januar 1947 blev Husassistenternes Forbund til:  Husligt Arbejder Forbund. Medlemsbladet fortsatte dog med at hedde "Husassistenten".

Skiftet til Husligt Arbejder Forbund signalerede tydeligt, hvilke grupper forbundet ville satse på i fremtiden. Det tyndede så meget ud blandt privatansatte huslige arbejdere, at ingen fagforening kunne udvikle sig på et så beskedent medlemsgrundlag. Derimod bød det offentlige - stat, amter og navnlig kommuner - på et stigende antal ansatte, der rettelig hørte hjemme under Husligt Arbejder Forbund.