DKAs krav til efterkrigstiden

1944

Den 13.-16. juni 1944 - hen imod slutningen af krigen - afholdt DKA sin 17. kongres i Folkets Hus.
Kongressen udformede et program for det fremtidige arbejde. Man stillede krav om:
  • Genrejsning af reallønnen ved revision af de utidssvarende, kommunale lønregulativer
  • Ligeløn for kvinder og mænd, for gifte og ugifte,
  • Sænkning af pensionsalderen og
  • Forbedring af ferieforholdene uden hensyn til ansættelsestid eller alder

Desuden krævede man:

  • indførelse af ugeløn for de lønarbejdere, der ikke arbejdede på akkord,
  • tilfredsstillende sygelønsordning for de lønarbejdere, der ikke opnåede fast ansættelse,
  • ret til efterløn samt
  • indførelse af 61 årlige fridage for alle fastansatte og ugelønnede arbejdere, for plejere, hospitalsportører og husmedhjælpere,
  • det forældede kost- og logisystem for hospitalsportører og husmedhjælpere endelig afviklet.