1940erne

1942

Husmoderafløserbegrebet opstår

1944

DKAs krav til efterkrigstiden

1946

Et arbejdsrigt år for DKA

1947

Husassistenternes Forbund ændrer navn