1940erne

Tidslinje 1890erne 1900erne 1910erne 1920erne 1930erne 1940erne 1950erne 1960erne 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne 2010erne
1940'erne

Husmoderafløserbegrebet opstår
1942
Husmoderafløser-begrebet opstår
DKAs krav til efterkrigstiden
1944
DKAs krav til efterkrigstiden
Et arbejdsrigt år for DKA
1946
Et arbejdsrigt år for DKA
Huassistenternes forbund ændrer navn
1947
Husassistenternes Forbund ændrer navn