Husassistenternes Alderdomshjem grundlægges

1934

Den 25. april 1934 lagdes grundstenen til Husassistenternes Byggeforening og Alderdomshjem, som var en selvejende institution, stiftet af Husassistenternes Forbunds københavnske afdeling. Foreningen havde til formål: "at skulle stræbe hen til at skaffe sine gamle medlemmer en sorgfri alderdom". Til dette formål dannedes et "Fond til Alderdomshjem for gamle Tjenestepiger" under mottoet:

Et alle til stordåd holdtes,
det små blev de flestes sag,
men glem ej, af mange små stene
når huset en dag til tag.

Takket være pionerernes flid, sparsommelighed og ukuelige tro på sagen, voksede fonden til 50.000 kroner og resultatet blev, at drømmen om et alderdomshjem blev til virkelighed. Alderdomshjemmet bestod af 100 etværelseslejligheder og af disse var 24 lejligheder tildelt ældre eller svagelige husassistenter som hel eller halv fribolig.