Fortsatte grænsestridigheder

1930

Grænsestridighederne mellem Arbejdsmandsforbundet og DKA forsatte og da arbejdsmændene - der havde været udmeldt af De samvirkende Fagforbund (DSF) fra 1926-29 - igen meldte sig ind i DSF, forlangte de en afklaring af forholdet til DKA.

I 1930 fik DKA derfor sin ret til at hverve medlemmer i provinsen beskåret betragteligt. Beslutningen blev efterlevet under protest, men der skulle gå 5 år før DKA i 1935 fik en ny og mere klar aftale med arbejdsmændene og smedene. DKA måtte afgive en del medlemmer til de andre forbund, men kunne til gengæld igen optage agitationen og organiseringen i provinsen.

Aftalen i 1935 satte punktum for den store strid mellem DKA og Arbejdsmandsforbundet. DKA blev endegyldigt anerkendt som et landsdækkende forbund, men det satte ikke en stopper for grænsestridighederne.