Første mandlige medlemmer optages i HF

1937

I 1937 havde forbundet 1400 medlemmer, fordelt på 23 afdelinger. Ud af de 1400 var de 74 mænd. De var imidlertid ikke ansat i private hjem, men derimod indenfor de offentlige institutioner, som det efterhånden var lykkedes for forbundet at opnå overenskomst med.

Det fik navnlig stor betydning, at Fagforeningen for Husmedhjælpere og Portører ved Statens Hospitaler meldte sig ind i forbundet i juni 1936, hvor den kom til at udgøre en selvstændig afdeling på linje med lokalafdelingerne. Det var ikke mindst denne indmeldelse, der gjorde det nødvendigt, at forbundet fremover også kunne optage mandlige medlemmer.