DKAs a-kasse statsanerkendes ikke

1937

På baggrund af den høje arbejdsløshed vedtog regeringen i 1907 en lov om oprettelse af statsanerkendte a-kasser. Loven revideres i 1937 hvad angår understøttelsens længde.

DKAs a-kasse havde i flere år haft underskud og håbede nu på at blive statsanerkendt. Det lykkedes ikke, fordi a-kassen i modsætning til anerkendte kasser omfattede flere fag. Forbundet måtte derfor fortsætte med at være en privat intern forsikring for dets medlemmer.