DKA holder jubilæumskongres

1924

Ved sit 25 års jubilæum den 19. marts 1924 bestod DKA af 17 afdelinger.

Festlighederne i forbindelse med jubilæet var henlagt til forbundets 12. kongres 18.-21. juni i Folkets Hus på Enghavevej i Købehavn.

Arbejdsmandsforbundet demonstrerede sin bitterhed over grænsestriden ved ikke at efterkomme indbydelsen til at deltage i jubilæumskongressen. Baggrunden var, at De samvirkende Fagforbunds repræsentantskab den 17. maj 1924 havde vedtaget en grænseordning, der skulle regulere forholdet mellem Kommunalarbejderforbundets organisationsområde og Arbejdsmandsforbundets.