Husassistenternes Fagforbunds a-kasse bliver statsanerkendt

1916

A-kassen blev oprettet 1. januar 1916, og selv om en del medlemmer mente, at det var unødvendigt, da husassistenter ikke blev arbejdsløse, så har det dog vist sig gennem årene, at kassen var til stor hjælp for mange.

Kassens medlemmer var inddelt i to kategorier: Delvisbetalende og heltbetalende, hver af disse var igen inddelt i forsørgere og ikke-forsørgere.

Medlemsbidraget var for delvisbetalende 14,40 kr. pr. år og for heltbetalende 58,20 kr. pr. år. For dette beløb var man sikret dagpenge fra kassen i 100 dage, af fortsættelseskassen 100 dage samt yderligere 70 dage ekstra.