Københavns kommunale Arbejderforbunds første kongres

1901

Den 15.-16. juni skulle der afholdes stiftende kongres for det ny forbund som fandt sted i forsamlingsbygningen i Rømersgade. Kongressen havde Dansk Arbejdsmandsforbund som gæst, hvilket ikke var uden betydning.

De delegerede fra Københavns kommunale Arbejderforbund fik straks problemer. Det nye forbund kunne nemlig kun optage medlemmer, der udelukkende var ansat på vedtægtsmæssige lønninger under Københavns kommune. Afdelingerne kunne ikke optage medlemmer ved egentlig arbejdsmandsgerning.

KKA ønskede derimod at det ny forbund skulle være for alle kommunens beskæftigede arbejdere, men DAF protesterede og meddelte klart, at det ny forbund i så fald ikke kunne optages i De samvirkende Fagforbund (det nuværende LO), og dermed blive en del af arbejderbevægelsen.
KKAs delegerede måtte bøje sig og det ny Københavns Kommunale Arbejderforbund blev dannet.

Ny formand
Alfred Jensen stillede op til formandsvalget: Han fik kun 12 stemmer mod sprøjtefører Carl Pedersen, der opnåede 17 stemmer og blev formand.
Alfred Jensen fik plads i hovedbestyrelsen.

Se også:
 Dansk Kommunal Arbejderforbunds formænd