Københavns Kommunal Arbejderforbund stiftes

1899

Den 19. februar 1899 indbød kabellodder A. Jensen til møde på værtshuset Kalkebaljen i Lille Kannikestræde 5A. Omkring 40 funktionærer efterkom indbydelsen.

Efter nogen diskussion foreslog A. Jensen følgende resolution, der enstemmigt blev vedtaget:

 "Samtlige tilstedeværende kommunale arbejdere udtaler ønsket om at danne en organisation under navnet "Københavns Kommunale Arbejderforbund".

Arbejderne skulle organiseres branchevis således, at hver afdeling blev repræsenteret i bestyrelsen. Den følgende måned, 19. marts 1899 blev lovene vedtaget. Københavns Kommunale Arbejderforbund var stiftet.

 

A. Jensen blev formand for forbundet , der i begyndelsen havde 47 medlemmer. Snart kom der medlemstilvækst der samledes i 5 afdelinger:

  1. Vandpåfyldere
  2. Vandværkets personale
  3. Arbejdere ved elektricitetsværker
  4. Arbejdsmænd ved slagtehuse
  5. Arrestfunktionærer

 

Ved udgangen af 1899 havde forbundet 218 medlemmer.

Læs også:

A. Jensen: Manden bag KKA