Persondatapolitikker - når du søger job i FOA

Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du søger job i FOA

Når du søger job i FOA via vores rekrutteringssystem

Hvem er omfattet af denne politik?

FOA tager som dataansvarlig databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger, når du søger job i FOA og i denne persondatapolitik til ansøgere, kan du læse om, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen/loven.

Kontaktoplysninger:
FOA Forbundet
Staunings Plads 1-3, 1790 København V

Kontaktperson: Kontaktperson: Kirsten Bastholm, Sektionsleder FOA Sektion for Personale og Løn, Staunings Plads 1-3, 1790 København V, kiba@foa.dk

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for FOAs lokale fagforeninger og forbundshuset:
Hvis du har spørgsmål til, hvordan FOA behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte FOAs databeskyttelsesrådgiver (DPO) Peter Horsted Hansen. Det kan du gøre således:

  • På e-mail: dpo@foa.dk
  • På telefon: 46 97 26 28
  • Ved brev: FOA Forbundet, Staunings Plads 1-3, 1790 København V, att. ”databeskyttelsesrådgiver (DPO)”

Hvis du søger job i FOA, søger du igennem et rekrutteringssystem, der udbydes af virksomheden Emply. Du opretter selv en profil og uploader ansøgning og CV. Her kan du selv administrere dine data og bevare overblikket over, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Vi bestræber os på at behandle så få oplysninger om dig som muligt og i så kort tid som muligt. Formålet med indsamlingen af dine persondata er at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede ansøgere til ledige stillinger i FOA og FOAs a-kasse.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. FOA bestræber sig i alle sammenhænge på at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk. FOA er i den forbindelse fuldt opmærksom på, at den behandling der foretages af dine personoplysninger, kan være omfattet af den særlige kategori af personoplysninger, som er følsomme, og det er derfor vigtigt, at de behandles i fuld fortrolighed.

Dine rettigheder

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du få indsigt, rettet, slettet, og begrænset dine oplysninger ved at logge ind i din profil eller du kan henvende dig til Sektion for Personale og Løn i Forbundet (job@foa.dk).
Du har således til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du desuden selv slette dem eller bede om at få dem slettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Retten til at få slettet dine personoplysninger har til formål at beskytte din ret til privatliv. Det skal indgå i vurderingen af opbevaringen af dine personoplysninger, om opbevaringen indebærer aktuel risiko for at gribe ind i din ret til privatlivsbeskyttelse.
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe vi har et formål hermed. I rekrutteringssystemet slettes en ansøgers oplysninger senest 180 dage efter du senest har været logget på din profil.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Er du utilfreds med FOAs behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Sektion for Personale og Løn i Forbundet. Send en mail til job@foa.dk. Markér din henvendelse ”klage”, og skriv tydeligt, hvad du klager over. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.


Hjemmelsgrundlag

Der behandles almindelige personoplysninger omfattet af artikel 6 i databeskyttelsesforordningen og af § 6 i databeskyttelsesloven, cpr-numre reguleret i databeskyttelseslovens § 11, og eventuelt følsomme oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 og af databeskyttelseslovens § 7 og 8 – herunder eventuelle helbredsoplysninger og oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, hvis du oplyser herom.

FOA vurderer, at der indenfor rammerne af disse bestemmelser er hjemmel til at behandle de nødvendige oplysninger til brug for vurderingen af et en eventuel ansættelse.

Når du søger job i FOA udenom vores rekrutteringssystem

Hvem er omfattet af denne politik?

FOA tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger, når du søger job i FOA og har derfor udarbejdet denne persondatapolitik om ansøgninger, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen/loven.

Denne politik dækker dig, hvis du søger job i en af vores lokale afdelinger og du ansøger via mail. Søger du job i Forbundet, a-kassen eller en lokal afdeling via vores elektroniske system vil du blive præsenteret for vores persondatapolitik i forbindelse med din ansøgning.

Kontaktoplysninger:

Den lokale FOA-fagforening, hvor du søger job.

Find din afdeling

Kontaktperson: Kontaktperson: Henning Brok, Chef FOA Personale og Økonomi, Staunings Plads 1-3, 1790 København V, hebr@foa.dk

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for FOAs lokale fagforeninger og forbundshuset:

Hvis du har spørgsmål til, hvordan FOA behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte FOAs databeskyttelsesrådgiver (DPO) Peter Horsted Hansen. Det kan du gøre således:

  • På e-mail: dpo@foa.dk
  • På telefon: 46 97 26 28
  • Ved brev: FOA Forbundet, Staunings Plads 1-3, 1790 København V, att. ”databeskyttelsesrådgiver (DPO)”

Hvis du søger job i FOA, bestræber vi os på at behandle så få oplysninger om dig som muligt og i så kort tid som muligt. Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål. Dette kan f.eks. være opfyldelse af en kontrakt, hvis du bliver ansat.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. FOA bestræber sig i alle sammenhænge på at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk. FOA er i den forbindelse fuldt opmærksom på, at den behandling der foretages af dine personoplysninger, kan være omfattet af den særlige kategori af personoplysninger, som er følsomme, og det er derfor vigtigt, at de behandles i fuld fortrolighed.

Dine rettigheder

Vil du gøre brug af dine rettigheder skal du enten henvende dig til den lokale FOA-fagforening, hvor du søger job.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det kan gælde i de tilfælde hvor du fx vælger at trække din ansøgning tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du desuden bede om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe vi har et formål hermed. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, men der kan være en del tilfælde hvor FOA har ret til at gemme dine personoplysninger fx på grund af lovkrav.

Retten til at få slettet dine personoplysninger har til formål at beskytte din ret til privatliv. Det skal indgå i vurderingen af opbevaringen af dine personoplysninger, om opbevaringen indebærer aktuel risiko for at gribe ind i din ret til privatlivsbeskyttelse.

I FOA slettes en ansøgers oplysninger efter 6 måneder.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, også kaldet dataportabilitet.
Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Dig som registreret

Når du søger job i FOA, bliver der registreret og eventuelt indhentet oplysninger om dig.

Oplysningerne og formål

Der indsamles og registreres de nødvendige og relevante oplysninger til brug for en vurdering og eventuel ansættelse af dig.
Oplysningerne indsamles i langt de fleste tilfælde via mail/ansøgning. Derudover kan FOA indhente oplysninger fra eventuelle tidligere arbejdsgivere. I enkelte tilfælde modtages akterne med fysisk post.

Udveksling af oplysninger

I forbindelse med en vurdering af din ansøgning, kan der eventuelt udveksles oplysninger med tidligere arbejdsgivere ved indhentelse af referencer.

Hjemmelsgrundlag

Der behandles ikke-følsomme oplysninger omfattet af artikel 6 i databeskyttelsesforordningen og af § 6 i databeskyttelsesloven, som cpr-numre reguleret i databeskyttelseslovens § 11, og eventuelt følsomme oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 og af databeskyttelseslovens § 7 og 8 – herunder eventuelle helbredsoplysninger og oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, hvis du oplyser herom.

FOA vurderer, at der indenfor rammerne af disse bestemmelser er hjemmel til at behandle de nødvendige oplysninger til brug for vurderingen af et en eventuel ansættelse.

Vi indhenter eventuelt dit samtykke til indhentelse af referencer.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.