FOAs årsregnskaber

Se hoved- og nøgletal

Hent FOAs årsregnskaber

Årsregnskab for FOA 2016

Årsregnskab for FOA 2015

Årsregnskab for FOA 2014

Årsregnskab for FOA 2013

Årsregnskab for FOA 2012 
 

Hent Adobe Reader

Resultatopgørelse  2016  2015 2014
Primære indtægter  552.499 551.440 559.897
Resultat af ordinær drift    20.209 11.497 33.550
Finansielle poster, netto 27.189 37.535 54.135
Årets resultat    38.114 47.264 91.749
       
Medlemmer  182.109 186.017  189.056
(inkl. pensionister)