Få læst teksten op

Du kan få tekster på www.foa.dk læst op

  • Markér den tekst, du vil have læst op
  • Klik på højttaler-ikonet øverst til højre på siden

 
Sådan er højttaler-ikonet placeret (rød pil):

Læs op-knap