Generelt kontingent

Pr. 1. januar 2021

Kontingentets størrelse afhænger af:

  • om du er medlem af fagforeningen
  • om du er medlem af a-kassen
  • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)    
  • om du er i fleksjob. Selvom du arbejder på nedsat tid i dit fleksjob, betaler du almindeligt fultidskontingent, fordi din lønindtægt suppleres med Flekslønstilskud. 
  • hvilken FOA-afdeling du bliver medlem af, da afdelingerne har forskellige kontingentsatser

Se mere om kontingent

Vælg lokalafdeling og se hvor meget det koster at være medlem af FOA pr. måned