Kontingentets størrelse

Der er en række faktorer der er afgørende for, hvor meget du skal betale i kontingent

Kontingentets størrelse afhænger af: 

  • om du er medlem af fagforeningen
  • om du er medlem af a-kassen
  • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)
  • hvilken lokal FOA-afdeling du bliver medlem af, da afdelingerne har forskellige satser
  • om du kan få nedsat kontingent, fordi du er studerende eller elev
  • om din uddannelse er inden for FOAs faglige område