Varmefri

Arbejdsmiljølovgivningen giver ikke mulighed for at holde "varmefri" på grund af hedebølge.

Flere undersøgelser viser, at temperaturen ikke skal meget over 22 grader, før man bliver generet af varmen og effektiviteten falder.

Hvad siger Arbejdstilsynet?

"Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C. Kan denne temperatur ikke holdes, selv ved normale udetemperaturer, bør det undersøges, hvad årsagen hertil kan være."  Sådan står der i Arbejdstilsynets vejledning nr. A.1.12, som er en vejledning i at tolke den gældende lovgivning.

Undtagelser ved hedebølger

I den vejledning står der også: "Under særlige klimaforhold, fx hedebølge, må det accepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25 °C i rummet, men det kan da være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare". Herunder nævnes flere pauser og lettere påklædning (fx hvis de ansatte har pligt til at bære uniform).

Se også:

 
Indeklimaportalen 

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp