Faglig førstehjælp: Uddannelse

Som ledig og som beskæftiget har du mange muligheder for at uddanne dig og få støtte under din uddannelse.

Du kan læse mere om grund-, efter- og videreuddannelse inden for:

Social-Sundhedssektoren

Pædagogisk sektor

Kost-Service-sektoren

Teknik-Service-sektoren

Uddannelse for ledere

Få hjælp af FOA

Hvis du ønsker at uddanne eller videreuddanne dig eller vil du vide mere om støttemulighederne, kan du få hjælp i din lokalafdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp