Timelønnet vikar: Dagpenge under sygdom

Når du er løstansat som timelønnet vikar, er det vigtigt at være særlig opmærksom på at overholde nogle procedurer. Så kan du nemlig få dagpenge under sygdom, hvis du skulle være så uheldig at blive syg, brække et ben eller få en alvorlig lidelse.

For at være sikker på at kunne modtage dagpenge under sygdom som løstansat timevikar skal du opfylde en række administrative procedurer, for at opnå de samme rettigheder som hvis du var ledig og ingen indkomst havde:

Grundlæggende krav, der skal være opfyldt forud for en sygemelding:

  • Du skal have ret til dagpenge.
    (Du har ret til dagpenge hvis du har været medlem af en A-kasse i mindst 1 år og har haft mindst 52 ugers arbejde (1924 timer) inden for 3 år, mens du har været medlem af A-kassen)
  • Du skal være tilmeldt jobcenteret som ’ledig’
  • Du skal bekræfte din tilmelding til jobcenteret ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag på jobnet.dk
  • Du skal lægge et opdateret CV på jobnet.dk
  • Hvis du bliver indkaldt, skal du møde til CV-samtale i A-kassen og til jobsamtale i Jobcenteret                                               

Hvis du bliver syg og ønsker at modtage dagpenge under sygdom:

  • Du skal sygemelde dig på jobnet.dk. Her skal du også raskmelde dig, når du er rask igen
  • Du skal indsende en ledighedserklæring. Den findes på foa.dk under fanen ’A-kasse’
  • Du skal indsende dagpengekort til A-kassen for sygeperioden

Hvis du efter 14 dage med dagpenge under sygdom fortsat er syg, overgår udbetalingen til din bopælskommune og kaldes sygedagpenge. Du vil ved overgangen modtage information om, hvordan du skal forholde dig.

De centrale betingelser for at kunne få dagpenge under sygdom, er, at du, hvis sygdommen ikke var indtrådt, ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge og at du er aktivt jobsøgende. De to betingelser opfylder du ved at være tilmeldt i jobcenteret som ledig, så du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp