Seniorpolitik

En seniorpolitik kan være med til at sikre et godt arbejdsliv for medarbejdere, der nærmer sig efterløns- eller pensionsalderen.

Mange klarer sig fint i sit job til pensionsalderen, mens andre har behov for, at der er særlige hensyn for at klare de sidste år i arbejdslivet. Hvilke behov og ønsker, du har, kan tages op med lederen i en seniorsamtale, som supplerer den gængse medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Kommuner og regioner har formuleret en overordnet fælles seniorpolitik, der har til formål at fastholde og udvikle ældre erfarne medarbejderne. En seniorpolitik er derfor en del af personalepolitikken på de fleste arbejdspladser.
Kontakt din leder, din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er i tvivl om arbejdspladsens seniorpolitik eller konkrete ordninger. 

Læs om de aftalte seniorordninger for kommuner (KL) og regioner (RLTN):

Rammeaftaler om seniorpolitik

I FOAs tema om seniorpolitik kan du blandt andet læse om formålet med at have en seniorpolitik og få ideer til, hvad en seniorpolitik kan indeholde udover de emner, der er fastlagt i personalepolitikken.

TEMA: Seniorpolitik

Få hjælp af FOA

Kontakt din lokale FOA-afdeling, hvis du ønsker vejledning eller råd om, hvordan seniorpolitikken kan gennemføres i praksis.

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp