Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber trivsel og arbejdsglæde, mens et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan føre til bl.a. stress og depressioner.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved:

  • at du er glad for at gå på arbejde
  • at du kan samarbejde med dine kolleger og din leder
  • at der er klarhed over de arbejdsopgaver du skal udføre
  • at du har indflydelse og mulighed for at udvikle dig
  • at kravene i arbejdet passer til de resurser, der er til rådighed
  • at du efter arbejde stadig har overskud til andre gøremål

Krav og resurser

Psykisk arbejdsmiljø handler i høj grad om sammenhæng mellem krav og resurser. Er der ikke balance mellem krav og resurser i arbejdet, bliver man let stresset og demotiveret, og man kan ikke udføre sine arbejdsopgaver optimalt.

Arbejdsgiveren har ansvar for at sikre, at der er sammenhæng mellem de krav, der stilles i arbejdet og de resurser, den enkelte medarbejder har til rådighed. Du har dog også selv et ansvar for at sige fra, hvis du vurderer, at en opgave ikke kan udføres fuldt forsvarligt.

Mere om psykisk arbejdsmiljø og stress

I FOAs temaer om psykisk arbejdsmiljø og stress kan du læse mere om emnerne og få idéer til, hvordan man kan arbejde med det på arbejdspladsen. Du kan også læse om de love, regler og vejledninger, der findes på området.

Har du et konkret problem, eller har du spørgsmål om dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, som er din kontaktperson til ledelsen.

TEMA: Psykisk arbejdsmiljø

TEMA: Stress på jobbet

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp