Dagpenge

Hvis du bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Der er dog nogle krav, du skal opfylde, for at få ret til dagpenge.

For at få dagpenge skal du bl.a. have været medlem af a-kassen i mindst et 1 år og have haft mindst 1924 timers beskæftigelse (som fuldtidsforsikret) og 1258 timers beskæftigelse (som deltidsforsikret).

Er du nyuddannet og har afsluttet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge, hvis du du melder dig ind i a-kassen inden for 14 dage efter du afslutter uddannelsen.


Du skal stå til rådighed

Overordnet er der tre krav, du skal opfylde, for at få dagpenge:

  • Du skal være tilmeldt jobcentret
  • Du skal kunne arbejde (dvs. ikke fx være syg)
  • Du skal ville arbejde og søge arbejde

Fx kan du normalt ikke få dagpenge, hvis du er under uddannelse, når du bliver ledig. Du vil normalt heller ikke kunne få dagpenge, hvis du samtidig udøver selvstændig virksomhed.

Hvilket tidspunkt kan du få dagpenge fra?

Hvis du opfylder de grundlæggende krav, skal a-kassen vurdere, om du kan få dagpenge og i så fald hvornår du kan få udbetalt dagpenge. A-kassen skal tage følgende i betragtning:

  • Skal du have karantæne, fordi du er selvforskyldt ledig? Hvis ja, kan du ikke få dagpenge i op til 3 uger.
  • Har du ret til G-dage (dagpengegodtgørelse for de første 3 dage) fra din arbejdsgiver?
  • Har du såkaldte overskydende timer? Hvis du har arbejdet mere end fuld tid de seneste 3 måneder (som fuldtidsforsikret) eller mere end 30 timer ugentligt i gennemsnit (som deltidsforsikret), skal du afvikle ("afspadsere") de overskydende timer, før du kan få dagpenge.
     

Få hjælp af FOAs a-kasse

Du kan som medlem altid hente råd og vejledning i din lokale a-kasse:

A-kassen

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp