Barnets første og anden sygedag

Få overblik over, hvilke regler der gælder for barnets første sygedag.

Reglerne for barns første og anden sygedag er forskellige alt efter, om du er offentligt eller privat ansat

Barnets første sygedag - regler for offentligt ansatte

Bliver dit barn syg, kan du få hel eller delvis fri med løn på barnets første og anden sygedag, hvis:

  • Barnet er under 18 år
  • Barnet har ophold hos dig, og 
  • Det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet, og 
  • Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet

Barnets alder og hvilken sygdom, det har, spiller ind, når det skal vurderes, om du kan få fri.
Hensynet til barnet er afgørende for, om du kan være fraværende.

Muligheden for at få fri til at passe et sygt barn gælder begge forældre, også hvis de er skilt. Muligheden gælder også for papforældre og plejeforældre, hvis de bor sammen med barnet, og arbejdsgiveren ved dette.

Du kan kun få fri til at passe et sygt barn, hvis der ikke er andre, der kan passe det. Hvis far er kommet hjem fra natarbejde, kan du som udgangspunkt ikke få fri for at passe barnet, da der er en voksen hjemme. Det samme gælder, hvis mormor har mulighed for at komme og passe.

Barnets første sygedag er den dag, hvor sygdommen starter. Bliver barnet sygt sent på dagen, regnes første sygedag dog først fra næste dag. Præcist hvornår ”sent på dagen” er, er ikke nærmere defineret. Barnets anden sygedag ligger altid dagen efter barnets første sygedag.

Barnets første sygedag - regler for privatansatte

Er du privat ansat følger du ikke de offentlige regler. Du bør derfor undersøge, hvilke rettigheder du har i forbindelse med barn syg. Reglerne kan enten være oplyst i din ansættelseskontrakt eller hvis virksomheden har tiltrådt en overenskomst, vil du kunne finde reglerne der.

Få hjælp af FOA

Som FOA-medlem kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp