Arbejdsskader

Du har ret til hjælp fra FOA, hvis du kommer til skade på jobbet.

Det skal du gøre, hvis du er kommet til skade i arbejdstiden:

  1. Søg straks råd og vejledning i din FOA-afdeling – også selvom du er i tvivl om hvorvidt dit uheld kan betegnes som en arbejdsskade.

    Find din lokale afdeling

  2. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten sørger for, at din skade bliver registreret internt.

  3. Få anmeldt din skade inden 1 år – ellers kan du risikere at miste retten til erstatning. Det er din arbejdsgiver, læge eller tandlæge, der skal anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis ikke din arbejdsgiver kan eller vil anmelde skaden, kan du få FOA til at hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden digitalt. Se hvordan på www.aes.dk

  4. Tag eventuelt fotos der kan illustrere hændelsesforløbet. Især ved glatføreuheld kan det være nyttigt, hvis arbejdsgiver skal drages til ansvar. Så vil du i højere grad kunne dokumentere, at du faldt på grund af manglende snerydning på arbejdspladsens område - og ikke fordi du var ”klodset”.  En skadestuerapport og vidner til dit uheld, er gode faktaoplysninger til sagen. Det er meget vigtigt, at du får beskrevet din skade så detaljeret som muligt.

Se hvordan anmeldelsen behandles

Har du været udsat for vold?

Har du været udsat for vold eller trusler, har du også mulighed for at anmelde din skade til politiet. Det skal som udgangspunkt ske inden for 72 timer efter hændelsen.

Hvis du har et krav om erstatning, skal dette være fremsat overfor Erstatningsnævnet senest 2 år efter hændelsen har fundet sted.

Læs mere om vold og trusler på jobbet

FOA hjælper dig

Din lokale afdeling hjælper dig med at anmelde skade og yder personlig rådgivning, hvis din arbejdsskade anerkendes af Arbejdsskadestyrelsen. 

FOA hjælper dig også med at komme videre efter sagen. Gennem tiden har FOA skaffet store erstatninger til medlemmer, der kom til skade på arbejdet.

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp