Faglig førstehjælp: Arbejdsmiljø

Hvad kan påvirke arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, hvem har ansvaret og hvad skal der til for at skabe trivsel blandt medarbejderne?

I arbejdsmiljø skelner man mellem en fysisk og en psykisk del, og det kan påvirkes af flere forskellige ting.

Blandt de fysiske faktorer kan blandt andet nævnes

  • støj,
  • tunge løft og
  • uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen

Psykiske faktorer er for eksempel

  • stress,
  • mobning,
  • kommunikation og
  • ansvar.

Forandringer på arbejdspladsen er en almindelig årsag til problemer.

Et godt arbejdsmiljø skabes blandt andet af et fagligt og personligt udviklende arbejde, hvor ledelsen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen interesserer sig for at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for medarbejderne.

Men også samarbejde er vigtigt for at sikre en forebyggende og udviklende indsats i dagligdagen på en god arbejdsplads.

Din arbejdsgiver skal sikre de nødvendige rammer for, at du sammen med dine kolleger kan forebygge arbejdsmiljøproblemer. Du har dog også selv et ansvar for at sige fra, hvis du vurderer, at en opgave ikke kan udføres fuldt forsvarligt.

Få hjælp af FOA 

Har du et konkret problem, eller har du spørgsmål om dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, som er din kontaktperson til ledelsen. Du kan også kontakte din afdeling:

Find din afdeling

Mere viden om arbejdsmiljø

Du kan finde mere viden i foa.dk's tema om arbejdsmiljø. Her kan du blandt andet læse om APV, finde nyttige links og se ideer og eksempler på, hvordan du selv kan være med til at skabe en god arbejdsplads.

Læs mere om arbejdsmiljø

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp