A-kasse

Som medlem af FOAs A-kasse er du sikret økonomisk, hvis du bliver ledig.

Din lokale a-kasse hjælper dig bl.a. med at søge job og vejleder dig om dine rettigheder og pligter. Du kan også få hjælp til at afklare, hvilke muligheder der findes hvis din arbejdsevne forringes eller du bliver syg. Udover dagpenge administrerer a-kassen også andre ordninger fx efterløn, aktiveringsydelse og feriedagpenge.

Du har som medlem mulighed for at tegne en fleksibel tillægsforsikring - Dagpenge+. Du vælger selv, hvor meget du vil have oven i dagpengene, hvor hurtigt og hvor længe. Desuden kan du benytte vores tast selv-blanketter og spare turen til postkassen. Din a-kasse er altid tæt på dig, da vi har a-kasser over hele landet. A-kassen ligger som hovedregel sammen med de lokale FOA-afdelinger.

I pjecen "Vil du med i kassen?" kan du læse mere om fordelene ved medlemskab:

Vil du med i kassen? Det betaler sig

Se også:

Find din lokale a-kasse

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp