Aktivering af medlemskab, hvis du er medlem af en anden fagforening og a-kasse i forvejen

Vær opmærksom på: 

  • For at vi kan udlevere de bøger, du har købt i bogshoppen, skal du aktivere dit medlemskab - også selv om du er medlem af en anden fagforening og a-kasse i forvejen. Det gør du ved at udfylde en indmeldelsesblanket. 

  • Du bliver ikke automatisk medlem af FOAs A-kasse, når du køber et medlemskab i FOAs bogshop. Men da du allerede er medlem af en a-kasse, kan du overflyttes til FOAs A-kasse i forbindelse med start på uddannelsen. Når du udfylder blanketten, skal du vælge medlemskab af ’FOAs fagforening og FOAs A-kasse’ på første side.

  • Herefter vil FOA stå for overflytningen fra din nuværende fagforening og a-kasse til FOAs fagforening og a-kasse. I forbindelse med overflytning sørger vi for, at du ikke kommer til at betale dobbelt kontingent.

OBS: Er du eksempelvis medlem af DJØF’s fagforening eller andet forbund, som ikke har sin ”egen” a-kasse, kan vi kun overflytte din a-kasse og nyindmelde dig i FOAs fagforening. 

I så fald skal du huske at melde dig ud af den fagforening, du er medlem af nu. Som udgangspunkt vil du blive medlem af FOA fra uddannelsens startdato. Skal du overholde et udmeldelsesvarsel i din nuværende fagforening, skal du skrive det i bemærkningsfeltet på indmeldelsesblanketten, så du ikke kommer til at betale dobbelt kontingent.