Hvad kan FOAs A-kasse?

A-kassen har til formål at sikre dig økonomisk og rådgive dig i forbindelse med arbejdsløshed, efterløn, feriedagpenge, orlov og meget mere.

Alle, der arbejder under en FOA-overenskomst, kan blive optaget som nyt medlem.

Hvis du bliver afskediget eller overvejer selv at sige op, bør du henvende dig til den lokale a-kasse og få oplysning om rettigheder og pligter.

Spørgsmål til a-kassen

FOAs A-kasse er centralt ledet og har 39 lokale a-kasser.

Alle henvendelser om a-kassespørgsmål skal rettes til lokale a-kasser.
Er du nyledig, kan du tilmelde dig jobcentret i din lokale a-kasse.

Se også:
Vedtægter for a-kassen
Læs mere om a-kassen