FOA TV

Velfærdsdogmer - Mona og Henning

Mere menneske - mindre system

Lyt til dem, der ved hvad der sker. Og ved, hvad der skal til.

Mission Ligeløn

Kongresdebat 2019

SPARK

Send besked til FOA med vedhæftede filer fx lønsedler

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post/

Log ind og send en besked til FOA

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post/

Hent et dokument fra e-boks fx din lønseddel

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post/

Nytårstale 2018

Årets nytårstale fra formand Mona Striib og næstformand Thomas Enghausen.