FOA TV

Kollegialt fællesskab

Det kollegiale fællesskab knytter sig til de personlige og sociale relationer på arbejdspladsen. 

Opgaverettet fællesskab

Det opgaverettede fællesskab er samarbejdet om at løse dagligdagens opgaver, ”hverdagens hvordan” under der givne rammer. Der er fokus på arbejdsgange...

Introduktion til arbejdsfællesskaber

Hvad mener FOA om arbejdsfællesskaber? Og hvad er fordelene ved at arbejde med arbejdsfællesskaber? Lyt til hvad næstformand Thomas Enghausen mener.&n...

Organisatorisk fællesskab

Det organisatoriske arbejdsfællesskab handler om at føle og tage ansvar for helheden. Det er organisationens mission og ”det store vi”. Fx i strategie...

Fagligt fællesskab

Det faglige fællesskab er sammenholdet om et fag, profession, jobtype eller arbejdsfunktion. Der er fokus på faglig refleksion, læring og udvikling.&n...

Simon bruger PlusKort

Ole og Gitte bruger PlusKort

Familien Holm Carslen bruger PlusKort.mp4

Hvad er Forbrugsforeningen.mp4