FOA TV

Simon bruger PlusKort

Ole og Gitte bruger PlusKort

Familien Holm Carslen bruger PlusKort.mp4

Hvad er Forbrugsforeningen.mp4

Er du ansat på en FOA-overenskomst har du mulighed for at tage en faglært uddannelse

Ufaglært til Faglært-puljen henvender sig ansatte på 3F eller FOA-overenskomst, der ønsker at tage en faglært uddannelse, eller et "På vej til" at bli...

Hør om puljen Fra Ufaglært til Faglært

Puljen Fra Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, der har været ansat i kommunen i minimum 2 år, og som kommunen ønsker at opkvalificere og f...

Fra ufaglært til faglært - pædagogisk assistent

Dagtilbudsleder Gitte Webborg, Østbirk valgte at tilbyde en række medarbejdere uddannelsen som pædagogisk assistent, så børn og voksne mødes af pædago...

Fra ufaglært til faglært - ejendomsservicetekniker

Køge Kommune valgte at tilbyde en række ufaglærte medarbejder uddannelsen som ejendomsservicetekniker.

OK21 dagbog 15. december 2020