Værdier skabes i de daglige handlinger – ikke i værdigrundlag

”Når fagligheden ikke slår til, eller når fagligheden ikke får plads, bobler afmagtsfølelserne frem, og så opstår risikoen for forråede tanker og handler”.

En vigtig pointe i Dorthe Birkmoses oplæg på årets ledertræf var, at det er afgørende, at der på arbejdspladsen er plads til at erkende, når man har lavet fejl – og ikke mindst lære af det. Ikke lære at skabe kulturer, hvor forråelsen bare vokser og vokser, men hvor der er reelt mulighed for at lære at bruge fagligheden anderledes.

Forråelse har ifølge Dorthe 3 niveauer: 

  1. Man tænker rå tanker
  2. Man gør et andet menneske ondt
  3. Man legitimerer de onde handlinger

Man kan så at sige legitimere en krænkende handling ved at lave en fortælling om, at en ond handling var nødvendig. ”De faglige ledere spiller en afgørende rolle for at holde fast i, at borgere og pårørende mødes med ordentlighed i samtlige situationer,” siger Dorthe Birkmose. Hun slutter af med at pointere:
”Når forråelse opdages, handler faglig ledelse om at undgå at individualisere problemerne til at handle om den enkelte medarbejder. Forråelse er et kollektivt problem.” 

Joan Lindskov, politisk ansvarlig for lederområdet i FOA, siger om situationen: 
”For FOAs ledere vil det være væsentligt, at rammerne og strukturerne fra den øverste politiske ledelse er på plads, så de praksisnære ledere kan sikre en kultur, hvor forråelse minimeres. Så der bliver plads til at erkende fejl og diskutere dem med hinanden.” 

Læs hele artiklen: ”Faglig ledelse er vigtigere nu end nogensinde” af Dorthe Birkmose fra bogen ”Klædt på til ledelse 2017”