Lederkommissionen vil have bedre offentlig ledelse

Ledelseskommissionen kom i juni måned 2018 med sine anbefalinger til offentlig ledelse. "Sæt borgeren først " var titlen på anbefalingerne. De spændte bredt - anbefalingerne. Fra rekruttering til lederidentitet - og ikke mindst til samarbejde i forskellige fora.

Et langt arbejde var gået forud for de endelige anbefalinger. Et arbejde, hvor også FOA af flere omgange er kommet med input til Kommissionens arbejde med anbefalingerne. 

Kommissionen har 7 hovedpunkter med i alt 28 anbefalinger: 

  • Borgeren skal i centrum
  • Politikerne skal have tillid til ledelse
  • Samarbejdssystemet skal forenkles
  • Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften 
  • Ledere skal sætte retning 
  • Ledere skal sætte holdet 
  • Ledere skal udvikle sig

En del af anbefalingerne har fokus på lederens personlige lederskab.

 

Det må vi som FOA tage skarpt afstand fra, mener FOAs politiske ansvarlige indenfor lederområdet.

”Vi er i FOA nødt til at tage afstand fra hele fokuseringen på det personlige lederskab,” mener FOAs politiske ansvarlige indenfor lederområdet, Joan Lindskov.
”Det er som udgangspunkt en god ting, at der kommer fokus på offentlig ledelse, men Lederkommissionens anbefalinger har også nogle opmærksomhedspunkter,” siger hun.
Hun fortsætter: ”Det kan og må aldrig være den enkelte leders personlighed og personlige ansvar, at ledelse fungerer og giver resultater. Ledelse af den offentlige sektor er en funktion og sker indenfor strukturerne af den organisation, man er ansat under som leder”. 

Læs Ledelseskommissionens anbefalinger (pdf)