Ledere oplever et følelsesmæssigt belastende arbejde

Et følelsesmæssigt belastende arbejde, for stort ledelsesspænd og manglende handlemuligheder. Sådan lyder nogle af udfordringerne for FOAs ledere. Det viser en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt FOAs ledere. 

71 procent er helt eller delvist enige i, at deres arbejde er følelsesmæssigt belastende. Ligeså mange svarer, at de arbejder meget alene. 

Der er 80 procent af lederne, som føler, at arbejdet i større eller mindre grad tager så meget af deres energi, at det går ud over privatlivet. For 48 procent gælder dette helt sikkert eller til en vis grad. 
Samtidig fortæller 37 procent af lederne, at de gerne vil have flere handlemuligheder som ledere – altså et større ledelsesrum. Yderligere oplever hver fjerde leder, at de har for mange medarbejdere under sig i forhold til deres muligheder for at yde god ledelse. 

Det, ikke selv at have beslutningskraften i sin lederfunktion, er et problem. Det betyder at man som leder agerer ”marionetdukke” for andres beslutninger, og det giver mistrivsel og frustrationer både for lederne og for medarbejderne. 

Måske hænger det hele sammen – altså de manglende handlemuligheder og det følelsesmæssigt belastende. 

Endelig viser undersøgelsen, at halvdelen af lederne mindst én gang om ugen bliver efter arbejdstid for at gøre arbejdet færdigt, selv om de ikke får løn for det. Det betyder ledere, der arbejder mange timer uden at få løn for det. 

”Der er flere problematikker i lederes psykiske arbejdsmiljø, som vi skal have kigget på," udtaler Joan Lindskov, der er politisk ansvarlig på lederområdet. 
"Derfor vil vi også bruge nogle af resultaterne fra denne undersøgelse til at arbejde på at få indført Leder-APV på de offentlige arbejdspladser. Vi kan se, at lederne ikke bliver spurgt specifikt ind til netop deres funktion og opgaver. Det synes jeg ikke er i orden,” siger hun. 

I alt har 864 medlemmer svaret på spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i august 2018. 

Læs hele undersøgelsen (pdf)