Ny samlende definition af stress

I dag er der ikke én officiel definition af stress men et virvar af forskellige definitioner. Alene indenfor forskningen findes der 25 forskellige definitioner. Herudover har fx Arbejdstilsynet en definition, på Sundhed.dk finder man en anden, på Netdoktor en tredje.

 

Af Charlotte Bredal, arbejdsmiljøkonsulent FOA

En fælles forståelse af stress vil gøre det nemmere at forebygge stress på arbejdspladsen fordi vi får det samme udgangspunkt for hvad det er vi taler om, når vi diskuterer stress og hvilke konsekvenser stress har.

Det er også vigtigt for at skærpe den samfundsmæssige diskussion om stress og for at vi kan sikre, at så mange som muligt får den korrekte behandling af stress.

FOA inviterede derfor, sammen med StressAlliancens øvrige partnere; Hjerteforeningen, Psykiatrifonden, Forsikring og Pension, PenSam, HK og Next Step, en lang række forskere, behandlere og praktikere til at sætte sig sammen og komme med et bud på en sådan definition. At det er lykkedes, er et stort skridt i retning af at sikre, at vi får et fælles sprog om stress!

Resultatet, som kan læses nedenfor, blev præsenteret på alliancens topmøde den 27.oktober 2017.

Vi skal nu i gang med at en dialog med bl.a. Sundhedsstyrelsen, om hvordan vores bud på en definition kan bidrage til en tydelig fælles forståelse af stress på nationalt niveau.

 

*****

Hvad er stress?

”Definition: Stress er kroppens naturlige, tilpassede respons på enhver oplevet udfordring eller belastning.”

Et fælles sprog om stress er første skridt til handlinger der forebygger og reducerer negativ stress.

På tværs af alle ansvarsområder og faggrupper er det vigtigt at have et fælles sprog for de uhensigtsmæssige fysiske og psykiske belastninger, der kan føre til, at man ikke kan arbejde og er psykisk ustabil.

Belastninger der fører til stress er ofte skabt af, at krop og psyke udsættes for alt for store belastninger i for lang tid ift. arbejde, uddannelse, privat- og fritidsliv.
Symptomerne er de samme, årsagerne er flere.

Alle input er med til at stresse kroppen og der er ofte mange sammensatte årsager til stress.

Stressresponset og de symptomer, man oplever, er dog ofte de samme, da stress udløses af automatiske reaktioner i nervesystemet. Det giver både biologiske, psykiske og sociale reaktioner og er påvirket af alt fra arbejde til privatliv til teknologi.

Stress: Symptomer og reaktioner

1. Kortvarig stress kan være positiv og udtrykker kroppens oplevelser, når vi kortvarigt belastes af opgaver og tidspres, der opleves som overskuelig.
Mulige reaktioner: Fornyet energi, øget produktivitet og glæde.

2. Vedvarende stressbelastning er sundhedsskadelig og kan udvikle sig til andre fysiske og psykiske sygdomme. Sundhedsskadelig stress vil ofte blive fremkaldt efter længere perioder uden tid til restitution.
Mulige symptomer: Træthed, hovedpine, irritation, depression, hjertebanken, søvnproblemer.

Overgangen fra konstruktiv til sundhedsskadelig stress sker ofte uden den enkelte selv bemærker, at belastningerne bliver for store og tid til restitution bliver for lille.

Oplevelsen af stress varierer fra person til person og behandling af stress afhænger derfor af den enkelte persons reaktioner, og hvor belastningen er størst. Når løsningerne skal findes, er det derfor vigtigt, at der både fokuseres på det biologiske, det psykiske, det sociale og det teknologiske”.

Arbejdet for at skabe et fælles sprog om stress på tværs af faggrupper er gjort af Stress Alliancens 6 partnere og over 100 eksperter og praktikere. Se mere på www.stressalliancen.dk.

Få mere inspiration til den lokale stress indsats her.