Frivillighedspolitik

På mødet med ledelseskommissionen, som Mona Striib omtaler i sin klumme, var FOAs frivillighedspolitik også på dagsordenen.

Konsulent Jo Gadegaard fra FOA Politik og Analyse lagde op til en drøftelse af, hvordan FOAs ledere oplever brugen af og samarbejdet med frivillige på de forskellige arbejdspladser rundt omkring i landet.

I diskussionen indgik, at det er svært at være generel modstander af frivillighed som borger i forenings Danmark, hvor mange af os deltager eller har deltaget i foreninger drevet af frivillige. Fagbevægelsen er også oprindeligt rundet af frivillighed men der, hvor vi må sige fra er der, hvor opgaver går fra at blive løst af ansatte til at blive løst af frivillige.

FOA arbejder i øjeblikket på at få et overblik over omfanget af frivilligt arbejde som påvirker vores medlemmer. Det skal bruges til at opdatere forbundets politik på området.