Videregående voksenuddannelse VVU - Akademiuddannelse i ledelse

Uddannelsens formål

Lederuddannelse på dette niveau henvender sig til dig som er (mellem-)leder og vil udvikle dine lederkompetencer både personligt og lederfagligt. Du kan være ansat som leder i privat og/eller offentligt regi. Du kan også være projektleder eller projektkoordinator.
Lederuddannelse på akademiniveau er teoretisk orienteret, men også praksisnær.

Eksempler på moduler

  • Det ledelsesmæssige arbejdsfelt
  • Lederskab
  • Sparring og coaching
  • Strategisk ledelse
  • HR
  • Økonomistyring og IT
  • Projektstyring

Adgangskrav

Erhvervsuddannelse eller kompetencer der svare hertil. Du skal have mindst 2 år relevant erhvervserfaring og være over 25 år.

Uddannelsens længde

1 studenterårsværk (= 10 måneder) på fuld tid, men kan også tages på deltid og strække sig over flere år. En hel lederuddannelse på dette niveau består af 6 moduler. En hel uddannelse giver 60 ECTS-point.

På hvilke skoler finder uddannelsen sted

På erhvervsakademier eller professionshøjskoler