Masteruddannelser

Uddannelsens formål

Lederuddannelse på masterniveau henvender sig til erfarne ledere med ansvar inden for personale-, projekt- og områdeledelse. Lederuddannelsen bringer forskningselementer ind i den ledelsesmæssige praksis, og ledelsesteori er et meget centralt aspekt.

Eksempler på moduler

  • Ledelse og politik
  • Det personlige lederskab
  • Strategisk ledelse
  • Forhandlingsteori
  • Organisationsteori
  • Innovationsledelse
  • Metodefag


Selvom moduloverskrifterne kan genfindes på lederuddannelser på lavere niveauer, så er disse moduler mere teoritunge.

Adgangskrav

En bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse, kandidatuddannelse eller diplomuddannelse i ledelse. Derudover skal du have 2 års erhvervserfaring og være over 25 år.

Uddannelsens længde

1 studenterårsværk (= 10 måneder) på fuld tid, men kan også tages på deltid – typisk 2 år, men kan strække sig over længere tid.

En hel uddannelse giver 60 ECTS-point.

På hvilke skoler finder uddannelsen sted

På universiteter og på Copenhagen Business School