Diplomuddannelser

Diplomguiden.dk er en ny og nem guide til diplomuddannelserne, som giver dig fleksible muligheder for at udvikle dine kompetencer som leder. Byg videre på din fremtid med et naturligt og attraktivt valg af efter og videreuddannelse!

Diplomuddannelserne har været under revision, og der er udarbejdet et nyt styringskoncept for uddannelserne. Det sikrer klarhed, enkelthed, fleksibilitet og overskuelighed over uddannelserne. Alle diplomuddannelser ligger nu inden for et af 6 fagområder, fx Sundhed, Pædagogik og Ledelse, så du nu, som leder, har dit eget fagområde.

På hjemmesiden kan du få hjælp til at tilrettelægge et forløb, som passer til dit behov.

Uddannelsernes formål

Diplom-lederuddannelserne henvender sig til dig, som vil forbedre dine personlige og lederfaglige kompetencer til selvstændigt at løse dine ledelsesopgaver. Du kan være en erfaren leder, som også har et større organisationsansvar.

Det unikke er kombinationen af teori, de studerendes egne praktiske erfaringer og den grundlæggende uddannelse. Styrkerne er desuden overskuelighed, tilgængelighed og fagligt fokus, som gør diplomuddannelsen til et relevant og dækkende tilbud.

Eksempler på moduler

• Det personlige lederskab
• Ledelse og medarbejdere
• Organisation, styring og strategi
• Projektledelse
• Ledelse og kompetenceudvikling
• Team- og netværksbaseret ledelse
• Viden- og innovationsledelse

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), fx akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens længde

1 studenterårsværk (= 10 måneder) på fuld tid, men kan også tages på deltid – typisk 2 år, men kan strække sig over længere tid.
En hel uddannelse giver 60 ECTS-point.

På hvilke skoler finder uddannelsen sted

På professionshøjskoler, businessskoler og en række private firmaer udbyder diplomlederuddannelser.