Bedst Praksis Ledelse

”Kom videre med praksisnær ledelse i det offentlige”, er overskriften på projektet, som stiller skarpt på at tilbyde de bedste praksisnære uddannelser til offentlige ledere.

I forbindelse med trepartsaftalen af 17. juni 2007 blev der afsat 30 mio. kr. til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling på blandt andet akademiuddannelser og AMU-uddannelser.

Parterne bag projektet, Bedst Praksis Ledelse, er KL, LO, FTF og Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Parterne har med projektet besluttet, at midlerne udover deltagerbetaling skal anvendes til:

  • en landsdækkende kommunikationsindsats
  • en række lokale projekter på erhvervsakademier og VEU-centre
  • udvikling af lærerkvalifikationer
  • en antologi om udfordringerne for ledere i det offentlige

Antologien kan bestilles gennem Erhvervsskolernes forlag, eller du kan gratis downloade den her.

Download Antologien her

Fokus på behov og kvalitet

Projektet bygger på en fælles enighed om at skabe mere og bedre kompetenceudvikling for førstelinjeledere i stat, region og kommune. Det skal ske gennem fokus på ledernes behov og et styrket samarbejde mellem efterspørgere og udbydere.

I forbindelse med projektet findes en portal, som formidler de initiativer, som har til formål at kvalificere de anerkendte praksisnære lederuddannelser.

Læs mere på portalen bedstpraksisledelse.dk