Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) - "Grundlæggende lederuddannelse"

Uddannelsens formål

AMU-lederkurser er for dig, der ønsker at blive leder eller at udvikle dine lederkompetencer på et grundlæggende niveau.

Eksempler på moduler/kurser

  • Introduktion til ledelse
  • Ledelse og udvikling
  • Situationsbestemt ledelse
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Forandringsledelse - Handlingsplan

Adgangskrav

Du kan have en kort uddannelsesbaggrund eller en erhvervsuddannelse

Uddannelsens længde

Ca. 10-15 dage fordelt over en længere periode fx ½ år. Varigheden er afhængig af, hvor mange moduler eller kurser du ønsker.

På hvilke skoler finder uddannelsen sted

På erhvervsskoler eller AMU-centre