Velfærdsledelsesprojekter i FOA

I FOA arbejder vi løbende på at forbedre forholdene for de offentlige og private velfærdsledere.

Konsortiet

FOA ønsker at være med til at tage ansvaret for, at der udvikles teorier, metoder og uddannelsestilbud, som er målrettet velfærdsledere. Samtidig er det FOAs overbevisning, at teori og praksis bør følges hånd i hånd for at skabe det mest frugtbare og effektive resultat for både borger, medarbejder og leder.

I den forbindelse har FOA blandt andet indgået et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL), Copenhagen Business School (CBS) og Professionshøjskolen UCC i det, vi kalder Konsortiet. Samarbejdets formål er at sætte fokus på en nytænkning af styring og ledelse i den offentlige sektor.

Projekter om velfærdsledelse

For at styrke en praksisnær teoriudvikling støtter og medvirker FOA løbende i projekter, som netop har dette fokus. En udvikling af den offentlige sektor bør tage sit udgangspunkt i de erfaringer og kompetencer, som sektorens dygtige faglige medarbejdere og ledere bidrager med. Det er dem, der står med opgaverne i det daglige.

Velfærdsledelsesprojekter:

Velfærdsledelse i Pleje & Omsorg i Tønder Kommune

Fællesskab for FOAs ledermedlemmer i Region Sjælland

Oplæg til debat om fremtidens ledelse på ældreområdet