Idekatalog til lokalt "Projekt Velfærdsledelse"

I Pleje og Omsorg i Tønder Kommune har de haft stor succes med at arbejde aktivt med dogmerne for velfærdsledelse - Du kan gøre det samme i fællesskab med dine medarbejdere.

Idéerne i dette idékatalog er udarbejdet i samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Pleje og Omsorg i ældreplejen i Tønder Kommune samt chefkonsulent, Krista Ebsen Blaabjerg, som har hjulpet ledere og medarbejdere med faciliteringen af "Projekt Velfærdsledelse".

Gør det selv!

Motivationen for at udvikle dette idékatalog er, at det kan give andre inspiration til at arbejde med dogmerne for velfærdsledelse i praksis.

Bestil et fyraftensmøde med chefkonsulent Krista Ebsen Blaabjerg

Velfærdsledelse er en tilgang til ledelse på velfærdsområderne, som fokuserer på en lokal udvikling af praksis og ledelse som et medarbejderinddragende projekt. Det er et skridt væk fra "one size fits all" og et skridt tættere på samarbejde og tillid til fagligheden.

Download Idékataloget her

5 værktøjer til velfærdsledelse i praksis

FOA har også fået udviklet 5 værktøjer, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere til at arbejde med velfærdsledelse i praksis.

Læs mere of download værktøjerne her

Det er et vigtigt omdrejningspunkt i disse procesværktøjer og for projektet, at medarbejderne inddrages, og at velfærdsledelse udvikles i fællesskab på arbejdspladsen.

Læs FOAs dogmer for forskning og udvikling af velfærdsledelse her

Læs mere om "Projekt Velfærdsledelse" i Pleje og Omsorg her