Hvad mener lederne?

FOA har spurgt lederne om, hvad velfærdsledelse er og hvordan vi kan skabe god ledelse på velfærdsområderne.

På Lederlandsmødet 2012 spurgte vi lederne om, hvad de forstår ved velfærdsledelse og hvordan de ønsker at lede i praksis?

Workshoppen bestod af to runder, hvor lederne i grupper drøftede forskellige vinkler på deres mangfoldighed af ledelse i relation til hverdagen ved at svare på følgende spørgsmål.

Første runde:

 • Hvad vil vi egentlig med velfærdsledelse?
 • Hvem står i vejen for os – og hvem kan hjælpe os?
 • Hvad kan vi gøre, der hvor vi er?

Anden runde:

 • Hvordan kan velfærdsorganisationen se ud i fremtiden – når vi inddrager vores nuværende erfaringer?
 • Hvordan skaffer vi ressourcer til dialog mellem lederlagene samt mellem førstelinjeledere og medarbejderne?
  Drøftelserne blev samlet op i en efterfølgende debat – Find uddrag fra drøftelserne i notatet; Hvad kan vi med velfærdsledelse? – en drøftelse blandt ledere.

Læs et uddrag af, hvad lederne svarede her

Lederudvalget fortsætter arbejdet

Efterfølgende gav Lederudvalget håndslag på at forpligtige sig til, at:

 • arbejde med ledelse som et professionelt fagligt rum.
 • fastholde FOAs politiske ledelse i at lederne skal være dagsordensættende.
 • udarbejde en platform, der styrker social kapital.
 • der afholdes 2 møder årligt med afdelingernes lederansvarlige.
 • et link på ledersiden; foa.dk/leder, definerer ledernes ønsker til forbundets arbejde med ledelse i forhold til planlægning og forventninger.
 • der på ledersiden; foa.dk/leder, etableres et fagligt elektronisk netværk for ledermedlemmer.

Lederudvalget opfordrer desuden ledermedlemmer til at fremsende forslag til temaer, deres ønsker og behov til forbundets arbejde med ledelse. Det kan man gøre til Jan Simon Petersen; jasp@foa.dk