Hvad mener FOA om velfærdsledelse?

Dette NOTAT er en opsummering af hovedtrækkene i FOAs overvejelser om mangfoldigheden i den praktiske ledelse i hverdagens velfærdssamfund.

Særlige betingelser for velfærdslederen

Der er særlige betingelser og udfordringer for ledere i den private og offentlige sektor, der leder institutioner og faglige praksisser, som leverer velfærd i Danmark.

Velfærdsydelser i både offentligt og privat regi ydes i opsplittede, specialiserede faglige systemer med selvstyrende organisatoriske enheder.

Velfærdsledelse bygger på en ledelsestænkning og en strategi, hvor lederen har ledelsen af medarbejdere, der ansigt-til-ansigt med borgerne skaber velfærd i en kompleks offentlig og privat sektor, der i fremtiden også vil være præget af partnerskaber mellem det offentlige og det private.

De 8 dogmer

FOA har indgået et samarbejde med KL, CBS, UCC om at fremme udviklingen af velfærdsledelse både i det offentlig og det private. Organisationerne vil i et samarbejde – hver for sig og sammen – støtte og fremme forskning, udvikling, teori og empiri, der fremmer udviklingen af velfærdsledelse – herunder uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på området.

I den forbindelse har parterne udarbejdet dogmer for arbejdet med forskning i udviklingen af velfærdsledelse:

  • Forskning skal have forankring i praksis
  • Den danske velfærdsmodel er noget særligt
  • Den offentlige sektor er noget særligt
  • Åbenhed og tilgængelighed
  • Udvikling af sprog
  • Samspillet mellem praksis, forskning og uddannelse
  • Innovativ indfaldsvinkel
  • Velfærdsledelse er mange ting

Læs om dogmerne her

Læs mere i pjecen