Offentlig ledelse i fællesskab

Ny pjece om principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse.

De fælles kampe

LO-forbundene har indgået et fælles arbejde, for at styrke indsatsen overfor ledere og ledelsesarbejdet i den offentlige sektor. Samarbejdet har blandt andet resulteret i en pjece om principperne for, hvordan god offentlig ledelse kan udføres i fællesskab. De fælles kampe, som LO-forbundene er gået sammen om at kæmpe, er:

1. Vi skal fremme et nyt syn på ledelse og lederrollen.

2. Vi skal sikre lederne et ordentligt ledelsesrum.

3. Vi skal gøre ledelse endnu dygtigere.

 Logo til LO pjece om offentlig ledelse i fællesskab   Læs mere i pjecen 

Mange lederkendetegn

Hvornår er man leder? Havde det spørgsmål et præcist svar, var det også muligt at tælle nøjagtigt, hvor mange medlemmer i LO-forbundene der bør regnes som ledere. Men der findes ingen faste kriterier for, om fx en teamkoordinator eller holdleder skal regnes som leder.

Som leder vil man typisk kunne sige ja til et eller flere af følgende udsagn, men ikke nødvendigvis dem alle:

  • Jeg har det faglige ansvar for mit område.
  • Jeg uddelegerer fagligt ansvar og fordeler opgaver til andre.
  • Jeg afholder MUS.
  • Jeg tilrettelægger ferie og flekstid.
  • Jeg har indstillingsret ved ansættelse og afskedigelse.
  • Jeg kan indstille til og/eller forhandle Ny Løn.
  • Jeg udarbejder budgetter og har et budgetmæssigt råderum.
  • Jeg er med i ledergruppen.
  • Jeg repræsenterer A-siden i MED-udvalg og lignende.