Velfærdsledelse - en dobbelt faglighed!

Velfærdsledelse i det offentlige og private er noget særligt, hvor ledelse bør ses som en dobbelt faglighed. God velfærdsledelse er, at man på samme tid kan mestre den faglighed, som udføres på arbejdspladsen, og lederfagligheden. 

Kompetenceudvikling

Gennem kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere styrkes arbejdspladsens mulighedsrum for at løse de faglige opgaver og udfordringer, der er en del af at arbejde med de borgernære områder.

Hvad angår lederfagligheden, bygger en overvejende del af den kompetenceudvikling, der udbydes, på et grundlag af teknikker og metoder udviklet til den private sektor og tager ikke højde for, at velfærdsledelse er noget særligt.

FOA ønsker at være med til at tage ansvar for, at der udvikles teorier, metoder og uddannelsestilbud, der er målrettet velfærdsledelse.

Generationsskifte

Blandt velfærdsområdets ledere står man i de kommende år overfor et generationsskifte. Ved at skabe rum for at medarbejdere kan tilegne sig lederkompetencer og derved opdage nye talenter på området, skabes der samtidig en mulighed for et gennemtænkt generationsskifte.

Det er vigtigt for fremtiden, at der allerede nu gøres en indsats for at videreføre og udvikle lederkompetencer og at der etableres et godt fundament for den dobbelte faglighed - Velfærdsledelsen.

Nyt om dobbelt faglighed