Velfærdsledelse

Velfærdsledelse er en tilgang og et begreb, der skal fremhæve det enkle budskab, at ledelse af velfærd - i såvel den offentlige som private sektor - er noget særligt.

Behov for mere viden

FOAs arbejde med velfærdsledelse tager udgangspunkt i erkendelsen af, at der er behov for mere viden om de offentlige lederes – velfærdsledernes – vilkår, udfordringer og dilemmaer. Ledelsen af de medarbejdere, der ansigt-til-ansigt med borgeren skaber velfærden, er noget særligt!

Forskning og praksis bør gå hånd i hånd

For at udvikle brugbar og bæredygtig velfærdsledelse er det vigtigt, at forskning og praksis går hånd i hånd, da det er noget helt andet at lede medarbejdere, der står ansigt-til-ansigt med borgerne hver dag, end fx at lede medarbejdere i en produktionsvirksomhed.

Der er stort brug for mere systematisk og sammenhængende at koble forskning med praksis, med det formål at skabe ny viden og værktøjer, der kan medvirke til at klæde de offentlige og private velfærdsledere på til at udføre ledelse.

Hvad mener FOA?

FOA indgår i denne sammenhæng i et konsortiesamarbejde med Copenhagen Business School (CBS), University College Capital (UCC) og Kommunernes Landsforening (KL) med det formål at koble forskning med praksis på velfærdsområderne.

I et notatet "Hvad mener FOA - Fag og Arbejde om velfærdsledelse", opsummeres FOAs overvejelser om mangfoldigheden i den praktiske ledelse i hverdagens samfund.

Læs mere om notatet her

Tre pjecer om velfærdsledelse

I forbindelse med tre offentlige høringer i 2009, 2010 og 2011 om fremtidens ledelse på velfærdsområderne, afholdt i samarbejde med konsortiet, har FOA udgivet tre pjecer som dokumentation.

Pjecerne består af referater fra de forskellige oplæg, der fandt sted på høringerne, hvor emnet bl.a. var at koble forskning med hverdagens praksis på velfærdsområderne.

Senest redigeret den 21.06.2017 af Anne Hollbaum