Lederweb.dk

På lederweb.dk har du adgang til en stor samling af ledelsesværktøjer og inspiration, som du kan bruge i din hverdag som leder.

Væksthus for ledelse

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

Samarbejdet består af Væksthus 1, 2 og 3, som hver især beskæftiger sig med ledelse på forskellige områder i den offentlige sektor.

Læs mere om Væksthus for ledelse

Lederweb.dk

Lederweb.dk er Væksthus for Ledelses hjemmeside, hvor du bl.a. kan følge med i de mange projekter, som væksthusene arbejder med, få værktøjer og inspiration til at håndtere dine ledelsesopgaver eller finde vejledning i, hvordan du takler nogle af de udfordringer, som lederrollen stiller dig overfor.

På lederweb finder du de mange værktøjer opdelt indenfor tre kategorier:

 
  • Strategi
  • Personale
  • Dig selv

På siden finder du også alle væksthusenes udgivelser om bl.a.; ledelsesrum, førstelinjeledelse, ledelsesevalueringer og lignende. Derudover kan du læse anbefalinger af forskellige bøger indenfor lederfaglighedens mange forskelligartede områder.

Læs mere og få inspiration til god ledelse på lederweb.dk