Refleksion over dit eget lederskab

Ledere på de borgernære områder oplever ofte, at de står i et krydspres.

Ledere i forreste række er tæt på hverdagens praktiske og faglige udfordringer, og de er bindeleddet mellem op til flere ledelseslag over dem selv og de mange medarbejdere, der refererer direkte til dem. Mange ledere oplever fra tid til anden, at de presses så meget, at de mister den styring, som de selv ønsker og skal have.

Dette værktøj er en hjælp til at fastholde dit eget lederskab med ret og pligt til at prioritere, sætte retning og stille krav til både dine medarbejdere og de ledere, som du selv referer til. Værktøjet kan bruges til at sikre dit fokuserede lederskab.

Fokus på dig selv som leder

Værktøjet guider dig igennem 4 trin, hvor du til sidst bliver klogere på, hvor du skår i dit lederskab i dag, men også hvor du ønsker at bevæge dig hen i fremtiden.
Med denne fornyede klarhed over dit lederskab er målet, at du styrker troen på din egen indflydelse og ekspertise samtidig med, at du sikrer en mere klar og meningsfuld formidling af mål og ønsker til både dine medarbejdere og din egen leder.

”Sort på hvidt”

En del af refleksionsprocessen består i ”sort på hvidt” at udfylde et overbliksskema. Når skemaet er udfyldt, skal det bruges til at reflektere over din nuværende situation, og give dig et overblik over, hvorfor du tænker og handler, som du gør.

Men overbliksskemaet kan også bruges til, at du senere går tilbage og revurderer dit lederskab i forhold til tidligere og nye refleksioner. Det vil sige, at processen ikke bør tænkes som afsluttet, når 4. trin er udført – men mere som en proces, hvor du løbende vender tilbage til refleksionerne og overvejer nye og eksisterende indsatser i dit arbejde i forhold til din aktuelle situation.